[Home]FotoakNot

TheExperimentWiki | RecentChanges | Preferences | Search | HowToUseWiki | TheExperiment

Byenveni ! Men w ap jwenn not pou atelye yo epi foto patisipan pandan dezyem Espas Ouvri sou Espas Ouvri ann Ayiti a :

pou jwenn foto yo, klike sou adres sa a :

http://photos.yahoo.com/bc/englejohnny/lst?&.dir=/EOsouEO2003&.src=ph&.begin=9999&.view=t&.order=&.done=http%3a//photos.yahoo.com/bc/englejohnny/lst%3f%26.dir=/EOsouEO2003%26.src=ph%26.view=t

rap a :

Rap Dezym Rankont Espas Ouvri sou Espas Ouvri ann Ayiti a

Sti 19 Jen pou 22 Jen 2003 Tm : Kman pou nou reyalize yon rankont ak Espas Ouvri ki pote anpil fwi ?

Rankont la te kmanse pa John ki te swete tout moun byevini epi li te envite chak moun pou prezante tt li ; apr sa li te prezante espas ouvri a kman sa ta pral mache pandan 3 jou n ap pase ansanm, prensip pou patisipan respkte pandan yo nan Villa Ormiso. Apr li te fin eksplike patisipan yo kman espas ouvri a ye, se moman pou patisipan yo te ale nan atelye.

Atelye A :10-11z(vandredi) Sij : Kman n ap f swivi ak nt ki sti nan atelye yo ? Rachel, John, shelly, Sarah, Abner, Robert, Benaja, Vana.

Dapr Sarah: Li panse entnt se yon bon mwayen pou nou f swivi nt ki sti nan atelye yo. Dapr Abner: swivi ka ft plizy fason: nan gwoup kote w ap travay, nan fanmi, lakay ak madanm, vwazinay elatriyepaske swivi a se estrateji ou anpwaye pou f metd la avanse. Dapr Benaja: li di km abitid, chak nou patisipe nan espas ouvri toujou gen nt ki bay apr men, apr nan lt espas ouvri ank nou pa janm diskite n`ot avan yo. Slman nou abode lt sij. Konsa Sarah te mande eske gen yon kote moun responsab pou ganize espas ouvri, f yon ekspozisyon ? Kote tout moun ka w sil vle yon sij ki te diskite tl ane, epi sil ta enterese f sa nan kominote l kijan pou l f sa. Sarah te poze kesyon sa a ak Kristy. Km ou konn al nan espas ouvri lt peyi, kijan ou konn w sa ? Kristy te reponn konsa : Yo konn f yon atelye nan maten kote yo poze yon kesyon epi tout moun bay sij yo. Y al nan atelye diskite pran nt. Nan apr midi yo kontinye travay sou nt ki te sti nan atelye maten yo, sa vle di yo tou f swivi nt ki te pase nan matenyo. Kristy te di konsa konn gen kk sij kote swivi a ka ft jis apr 3 mwa, 2 mwa men, l sa a ou ka f tankou Abner te di : kontinye swivi a ak lt gwoup, fanmi Benaja te pwofite okazyon sa a tou pou l pataje yon eksperyans Chris te f nan yon espas ouvri li te ganize nan LKMPD Lagonav. Kijan sa te ft ? Chris te lese tout moun aji dapr metd espas ouvri nan maten epi nan apr midi li te konsantre patisipan yo sou yon sij egzat sa vle di poze kesyon sou li egzateman epi bay repons egzat. Pandan rankont Atelye sa a, John te pwofite lanse mesaj sa : li deja kmanse travay sou yon sit entnt kote tout moun ki enterese ka jwenn enfmasyon oubyen nt ki sti nan rankont espas ouvri yo : www.eksperyansla.info Konsa John te te di : li posib pou yon moun sil vle poste yon ide oubyen yon enfmasyon sou metd espas ouvri. Moun sa a ka kontakte l sou imel li, ekri l enfmasyon sa epi li menm l ap poste l. Kristy te di : Li ta konseye chak moun pou pran responsablite yo, pou yo gade sit espas ouvri epi jwenn enfmasyon, bay lide ki neses sou nt yo w swa pou pozitiv ou negativ, paske yon sit entnt koute anpil kb ; si sit la egziste epi nou pa itilize l se yon bagay anven, se kmsi pa gen swivi ki ft vre. Pou fini Sarah te mande eske tout moun santi yo satisf ak diskisyon k ft yo ? tout moun te reponn wi paske gen yon fason nt sa yo ka rete vivan pou moun ki vle ka gade yo l yo vle.epi bay lide yo sou nt sa yo.

Atelye B :11-12 z (vandredi) Sij : yon ti refleksyon sou febls nou. Moun ki te patisipe nan atelye sa p ap ekri non yo.

- Fremy ki te chwazi sij te bay opinyon li, nou te w tout moun ki egziste gen yon kalite febls lakay yo dapre sa Fremy te di a nan fason yo fonksyone. - Febls nou konn w ki genyen nan espas ouvri, se paske nou konn w pa gen twp sij ki enteresan, eske sa pa yon febls ? sa nou w gen moun ki gen febls lakay li, men se lt moun ki w febls sa, l sa nou panse moun sa bezwen d lt moun. - Febls la tou li soti nan fason fanmi yo leve timoun yo, savle di febls familyal ; mank edikasyon. - Toutotan gen prejije lakay nou bagay yo rele febls la, l ap toujou egziste - Febls la tou, li aji sou moun parap ak anviwnman nou ; pa egzanp : si yon timoun leve nan yon zn se joure, batay, move propoli jwenn se sa l ap repwodwi anndan sosyete a, si li jwenn sa yo nan fanmi li, l ap vin f nan sa. - Febls toujou mache ak perz men tou tout febls toujou mache ak pwen f l, leplisou- van yon moun bezwen pase nan etap febls pou l vin f, men fk nou pa kite febls la aji twp sou nou. - Li ka yon mank kwayans pafwa, pa kw nan tt nou. - nou panse tou pasyons se yon bagay ki konn kz yon moun fb, l yon moun pa gen pa-syans nan sa l ap f, nou sa kapab rann yon moun fb. - Mank dangajman tou, mank responsabilite kapab rann yon moun fb, inyarans konn rann moun fb, febls la kapab yon bagay ki natirl pa egzanp yon moun ki timid, sa depan deanviwonnman moun nan.

Atelye C :2-3z(vandredi) Sij : Espass ouvri yon zouti pou kontwi demokrasi. Moun ki te patisipe nan atelye sa :Elyse vaillant, Sarah Roche, Lumarque Gerald, Erik Badger, Abner Sauveur, Antoine Benaja, Rachel Taner, Fremy Cesar, Micheline

Nan eksplikasyon chak moun te bay sou motif yo nan atelye sa a, nou reyalize ke tout patisipan yo rete santre sou pwen f metd la. Se prensip yo ki ede fs demokrasi yo boujonnen. Preske tout patisipan yo te manifeste dezi pou refllechi sou demokrasi. Fremy te defini demokrasi km reyalite. Lan demokrasi, tout moun atann ke yo pral aplike oubyen respekte prensip yo deja tabli yo menm menm, epi espas ouvri ki se yon metd ki chita sou aplikasyon 3 prensip li yo e yon sl lwa de (2) pye a. nan yon sans nou te rapwoche de tm nou itilize pou metd E.O * Prensip e Lwa. Selon yon patisipan lwa part pi rd pase prensip. Eske demokrasi akspte Prensip oubyen Lwa. Kisa demokrasi a ye ? - eske demokrasi a se kreye li kreye libte kay moun oubyen se pote l pote l libte pou moun aji, sa vle di montre moun prensip ki pou rde yo aji lib, lib. - demokrasi se l w konn dwa w ak devwa. Demokrasi ann Ayiti chaje ak obstak, sitou politik, edikatif e moral.

Atelye G : 3-4 z(Vandredi) Sij: Eske metd Espas Ouvri kapab itilize nan sal klas tou? Moun ki te patisipe nan atelyesa: Robert, Jolne, Milinne, Afelne, Gerline.

Dapr Milinne : Mwen chwazi sij sa se paske m santi Espas Ouvri se yon bon metd kote l ou nan yon seyans ou santi ou alz, ou pa gen presyon sou do w,sa f ou pa gen pwoblm. Dapr Robert : Mwen w, li ntman difisil pou itilize Espas Ouvri nan yon sal klas paske nan metd Espas Ouvri pa gen yon resous egzat ni yon limit. Men m panse ou ka itilize kk nan prensip E.O. Dapr Afelne : Pou mwen menm, mwen w se yon metd ki preske menm jan ak metd Wonn Refleksyon, mwen santi vrman li kapab f timoun yo aprann byen. Youn kapab aprann nan men lt san presyon, san pwoblm, yo p ap p pale paske youn ap respekte opinyon lt.

Atelye A :10-11 z (samdi) Sij : <<Se sou fimye lanm lavi boujonnen >> Moun ki te patisipe nan atelye sa :Jeanty Duversaint, Robert, Fremy, Enel, Benaja, Guylande, Abner,Dale.

- Benaja te poze kesyon sa : pouki sa nou p lanm pandan li se yon etap ? Heguel te reponn konsa :k nan lavi gen plizy etap tankou : ft, marye, batize, kominye.. E nou pa janm p yo okontr nou toujou kontan nan etap sa yo ; konsa, mwen panse tout moun ta sipoze pase etap sa tou. - Eske yon kretyen dwe p lanm ? Guylande te reponn konsa : wi yon kretyen dwe p mouri paske menm Jezikri te p mouri. - dapr Fremy : lavi gen de 2 etap viv mouriepi reviv ank li te pran egzanp yon pye bwa ki t ap viv, li mouri epi bay nesans ak yon nouvo plant ; konsa, li te vle pale de reyenkanasyon. - Dapr Jeanty : li w lanm a km yon vyolans paske l pat chwazi ft men l, ft pa kreyat a ;men, poukisa pandanm deja fin abitye ak lavi epi pou mw m pral mouri,sa vle di yo f m mouri kont volonte m, se rezon sa k fm di lanm se yon vyolans. - Heguel di si p ap gen lanm lavi pa t ap gen sans. Epi Benaja te ajoute pou l di ke si p ap gen lanm pa t ap gen sansiblite pou youn ak lt. - Dapr Robert :lanm se yon gen pou moun ki nan satan, ki nan difikilte, dilm, pou l viv ;men, li se yon touman pou moun ki gen mwayen epi ki pa gen okenn difikilte pou l viv e ank lavi gen kote l pozitiv, negativ men, lanm se prv pou montre kijan lavi bl. Lanm la pou l ekilibre lavi.

Atelye B :10-11 z (samdi) Sij:Motivasyon, Entegrasyon, Patisipasyon. Moun ki te patisipe nan atelye sa: Samson Joseph, Louis Lumarque Greald, Ulrick Denis, Antonal Mortim. Kent.

- Fk li rive motive plis moun posib paske sij sa rantre nan plan travay ganisyon l ki rele (CHANDEL). Antonal ki se animat nan GTAPF(Gwoup Tt Ansanm Peyizan Fayet), pou li se rive pale ak moun nan sou gwoup la, ki kout men li ka pote anndan gwoup la, envite l patisipe nan aktivite gwoup la(joune, ft, konferans, vizit ki enteresan F l posib pou moun jwenn fmil, depliyan ki gen enfmasyon sou gwoup la. - Asp entegrasyon, se entegre plis moun nan ganizasyon yo, mete plis aktivite nan mitan gwoup la, fme ti gwoup pou entegre gwo gwoup yo. - Asp patisipasyon, fk moun ki lid nan ganiasyon yo pa f tout aktivite yo, f l favorize patisipasyon lt manm nan ganizasyon an pran responsabilite pou f l mache tou. Fk prensipal lid yo pa domine lapawl l gen reyinyon, yo pmt lt manm yo patisipe nan reyinyon an paske sa ka anrichi yo ak lt lide lt manm yo. L lt manm yo patisipe nan aktivite yo, se evite w ap evite fristrasyon epi bagay yo ap yon jan desantralize. Jounen jodya espas ouvri ak Wonn Refleksyon se yon model egzanp tout moun ta dwe swiv.

Atelye C :10-11 z (samdi) Sij: Enptans Espas Ouvri nan lidchip. Moun ki te patisipe nan atelye sa : Merline, Ulrick Denis, Johny Saint-Louis, Enel, Kent, Immacula, Jude Appolon, Emmanuel, John.

- Enter m nan sij sa a, se pou ta gen kk antant nan pmt yon gwoup moun fonksyone ansanm dapre Merline.

 - Immacula di li se yonn nan lid nan ganizasyon l lan, Espas Ouvri pmt li konprann lt kolaborat l yo ; konsa, ganizasyon l lan prale pi lwen.
- Ulrick di sak f l vin patisipe nan atelye sa, se chache l ap chache konnen nan Espas Ouvri yon fason pou m ka konprann e sipte sak ka chanje nan yon moun ki vin lid. - yon lid nan Espas Ouvri bezwen tande bon lide, fk nan pouvwa l genyen pou l aji sou lt moun jwenn yon fason pou Espas Ouvri antre. Yon jan nan prensip yo li se premye moun km lid k ap respkte yo. Fk lid a ta dwe konnen objektif metd la dapre Enel. - Menm si ou travay ak gwoup, nan semin, nan nenpt lt rankont, se nou menm lid ki limite moun ;men, yo menm ka adapte yo fasilman, sa se eksperyans pam John. - Kisa lidchip la ye ? - Se yon moun ki gen yon pouvwa nan men l, men li gen yon etap l ap swiv. - Se yon posesis pou jeer resous, li enptan pou tout moun ki gen anpil resous sil byen jere yo, nan imajinasyon l, nan anpil lt bagay lt moun ap aji. - Egzsis pou enfliyanse moun volontman sa pral menmen moun l ap dirije yo, rive nan reyalize pwp bezwen pa yo. - Prensip gen 21 kalite lidchip pa gen okenn nobls pou depase lt moun, se pito depase tt pa w. - Prensip navigasyon- yon lid pa ta dwe ap navige pandan l ap mennen yon gwoup moun. Eske se yon gwoup moun ki boujonnen lid a oubyen lid a ki enfliyanse gwoup li pou l vin lid. Yon lid se yon moun k ap mennen yon gwoup, se yon moun ki ekri yon liv pou eklere lt moun pou fonksyone byen. Nan yon sans chak moun se yon lid pou tt pa l paske li se yon resous f l jere tt li. - Lidchip svi pou yon moun ki enfliyanse lt moun, se volonte pa l ki gide lt moun yo, nan fason li devlope plan estratejik li. Moun ki f tout moun swiv li se li k lid a. - Kijan yon moun ka devlope lidchip lakay li ? - Eske yon moun ne lid oubyen li vin lid? - Gen moun ki avk enfliyans, konsa tou li ka vin adapte lak enfliyans pou l aji sou moun ; kidonk ka tou de karakteristik sa yo ka f yon moun vin lid. Jan nou svi ak lidchip fn rete nan konsantrasyon, si nou rete konsa l ap touye nou. M panse toutan lemonn ap evolye definisyon nou bay mo sa a ap chanje. - posesis pou yon moun egzse enfliyans li nan yon gwoup moun li tr difisil. Yon lid se mete l osvis lt moun yo, mennen moun yo selon objektif yo genyen. Gen de fwa se gwoup la ki konn enfliyanse lid a pou l vin diktat oswa demokrat oubyen lese grennen. - Se ki kanal lid a bay gwoup la ? M kw si li kreye espas pou gwoup la antre, lid a ta gen plis chans yon lid nan pataje responsabilite yo. Fk lid a tou, detanzantan ap sipte moun li bay responsabilite a ; yon lid dwe toujou repase konsiy li yo, sinon se yon mirak l ap tann. Pa egzanp yon mayestro ki nan yon koral, li se prensipal lid, li dwe toujou repase ki jan koral la dwe chante selon vizyon mayestro. - Yon bon lid ta dwe ap panse ki ys k ap ranplase l. svi-konfyans- fidelite, se twa konsey pou lid a kenbe. Nou w lid a dwe svi lt moun avan tt li ; yon lid nan repatisyon tach yo dwe itilize nan gwoup la pasyon ak responsabilite ki pa dwe mete blokaj nan tt moun, kite yo deside ak konfyans yo pou yo ka atenn objektif yo. - Gen moun se pou prestij yo vin lid san yo pa konnen vr wl yo, l l rive sa pa ka mache, li vin maron paske pratik la pa nan anvi f w men, nan poze bon aksyon nan sistm pou l ale pi lwen. - Yon lid se yo moun ki gen predileksyon ak enspirasyon ki pral enssite aspirasyon lt moun yo. Lidchip se yon aprantisaj chak jou, nan yon lespri fleksib

Atelye C :11-12 z (samdi) Sij: ki pwofi yon moun ka tire nan Espas Ouvri? Moun ki te patisipe nan atelye sa : Eddy, Vana, Gerline, Samson, Dale, Emmanuel, Robert, Jude, Abner, Guillande.

Dapr Benaja : Pou li menm pwofi li ka w yon moun ka tire nan metd espas ouvri, se nan sans otonomi li bay moun nan pou l fme tt li ; pou konnen tout moun p ap janm ka dak ak lide l kote pou l pa gen pwoblm l moun pa okipe lide l. Dapr dimijour : Pou li menm li tire anpil pwofi paske li se yon moun ki p ap nan gwoup men Espas Ouvri montre m ki jan pou m pran lapawl, kijan pou m dirije yon gwoup :tankou chita an wonn, kijan pou annose sij. Dapr Guillande Li di sa se yon tr bl metd kote l w nan yon rankont ou ka aprann tande lt moun epi pran responsabilite l pou ajjoute. Pou madam Deluce : metd sa ka chanje mantalite moun, sitou moun ki brit. Dapr Vana Espas Ouvri f moun vin rilaks, li bay moun yon lespri san limit, sa vle di pou mwen zaf prezante nenpt sij ke ou vle menm si li pa marye ak tm nan. Se yon espas patisipan yo ka prezante nenpt sij ki enterese yo, paske nan lavi chak moun kapab gen yon bagay ki enterese yo epi ki menm gen resanblans ak pa lt moun. Mwen panse si ta slman kon sa, konnen Espas Ouvri se ta slman yon mach a swiv pou dirije yon chita pale. San teni kont yon gwo tm. Dapr Eddy Li pale sou kesyon, libte, pouvwa, posibilite ak limitemoun genyen nan yon rankont Espas Ouvri. Li soulinye youn nan bagay ke l pa renmen, se l yon tm deja pwopoze epi gen yon pakt sij ki pa tonbe anba tm nan, pou li, li w sa pa yon fason kolektiv ni li pa yon bagay sinjik. Li montre tou nan yon reyinyon oubyen nan yon chita pale se pa ganizat a slman ki ka bay lide aksyon men, se pito pasyon patisipan yo pou rankont la, ki chofe anbyans la. Dapr Abner Metd Espas Ouvri pmt moun : pale oubyen pa pale, tande lt moun epi pra responsabilite l nan yon chita pale, sa vle di pa gen yon moun anpatikilye ki responsabpou f swivi chita pale sa a men, se pito responssabilite chak moun endividyel. Dapr jude Kijan nou ka w yon moun ki te patisipe nan metd espas Ouvri f swivi nan yon rankont Espas Ouvri. Vana te reponn li senp pou w sa : se sou temwanyaj patisipan yo bay apr yo fin patisipe nan Espas Ouvri ; tankou di kijan yo te ye avan, kijan yo vin ye apr tandiske mt Abner w se yon metd ki pa mezirab, men ou ka w swivi a ft sou chanjman ki ft nan enstitisyon kote moun sa ap travay, lakay li nan kominote l

Atelye D : 3-4 z(samdi) Sij: Evalyasyon liv Wonn Refleksyon #2 Moun ki te patisipe nan atelye sa: Kristy, Vaillant, Sarah, Heguel, Jude, Kent, Abner, Robert, Chantalle, Andr, Afelne, Buton.

Pwoblm : Liv de (2) a pa mache byen, menm jan ak liv en(1) ; tks yo gen two difisil, depi nivo gwoup yo tw ba pa rap ak sak nan tks, gwoup la pa ka avanse. Sa ka f patisipan yo dekouraje(espesyalman sa ft ak timoun). Repons : Menm si yon tks pa mache byen yon kote, pa vle di li p ap mache byen yon lt kote. Pwoblm :Tks yo two abstr, li tw difisil pou antre nan diskisyon ak tks yo, gen nan tks yo ki tw long, yo fl difisil pou moun konprann tks yo pa rap ak eksperyans. Repons : Tks pi difisil yo mete pwofes nan menm nivo ak elv yo. F nouvo liv pa reyalis kounye a ; fk pwofes chache fason pou abde tks yo, liv gid la sipoze prepare monit a pou sa. Pwoblm : Liv de(2) a manke gid, sa f aktivite a tounen yon tijan tradisyonl. Atelye B :10-11 z(dimanch) Sij: Refleksyon sou tks Nanm Lan liv 2 W.R paj 40. Moun ki te patisipe nan atelye sa : Steven Werling, Kent Annan, Samson Joseph, Robert Cajuste. Samson ki te pwopoze sij a te bay rezon ki f l chwaji tks sa, se paske mwen te patisipe nan yon seyans W.R nan fakilte syanzimn ak tks sa, li te tlman chofe, sa te pouse m f l ak yon lt gwoup moun pou m ka w kijan sa ap mache. Robert :Mwen menm sak pouse m vin patisipe nan sij sa a :se pa rap ak tout lide ki te bay sou liv 2 W.R.an samdi a, kote gen kk moun ki te di yo gen difikilte pou dirije seyans Wonn Refleksyon ak liv sa a paske li tr difisil pou yo; e mwen se yonn nan moun ki w tks yo pa gen pwoblm pou anime yon seyans Wonn Refleksyon vre. Konsa, Kent ak Steven yo menm se paske yo renmen f lekti ak lt moun. Samson te poze kesyon sa :ki enptans nanm genyen nan lavi ? Kesyon sa te tr chofe epi li te mennen lt kesyon ki te tr enteresan. Okontr seyans te tlman anime, sa vrman montre m liv 2 a pa gen okenn pwoblm pou yon moun anime yon seyans W.R. sitou pou moun ki pa deja gen repons oubyen yon lide, yon leson presi pou yon teks ke l chwazi pou annime yon seyans Wonn refleksyon. Yonn nan patisipan yo te felisite fason Samson km animate seyans lan te dirije kote li p ap pra pz chef, okontr se li ki te pale mwens.

Atelye D: 10-11 z(dimanch) Sij: yon moman meditasyon. Moun ki te patisipe nan atelye sa: Merline, Ulrick, Selly.

Ulrick te bay rezon ki f l te pwopoze sij sa, pou li, li t ap reflechi sou lavi l kote li sti nan domm edikasyon pou rive nan nivo kote li ye a e li panse f yon metriz nan sosyolo- jik, objektif li gen pou reyalize nan lavi l. Merline t ap pale sou responsablite fwa pa l, lavi l, tout sa ki konsne vizit nan prizon, mache nan yon asanble, vizit lopital. Selly li menm montre li renmen al legliz jou dimanch.

Atelye G :10-11 z(dimanch) Sij: Eske moun ki pwopoze tm sa a, satisf oubbyen non, ak sij lt moun yo mete anba tm li a? Atelye sa te yon sl moun ki te deside kesyone tt li.(Robert)

Pou mwen, mwen panse li pa fin dak paske m panse li gen yon rezon ki f l chwazi tm sa a egzakteman. Pett m panse li ka bezwen oryante l v yon lt direksyon parap ak eksperyans ke l f deja ak metd Espas Ouvri a. Mwen santi vrman moun yo pa fokis yo sou tm nan ditou. Km metd E.O. pa limite moun men eske pa bon pou moun ki pwopoze sij a, ta mande pou moun yo rete sou tm na yon tijan pi fondamantal ? Lis non ak adrs Non Siyati Oganizasyon Telefn Imel

Joseph Samson GALO 224-2415 [email protected]

Fremy Csar APA 409-0192 [email protected]

Immacula Dluce FAVILEK 405-3771

Saintanie Dimijour FAVILEK 408-1323

Maricia Jean FAVILEK 555-4456

Duversaint, Jeanty Drop-oflove/grace mission ing., 262-5446431-3248 [email protected]

Emmanuel Jean OSCEDPN 542-3411 [email protected]

Guylande Msadieu RAJES 511-5241 [email protected]

Merline Engle-Myril GALO 55O-1636 [email protected]

Ulrick Denis GALO 224-2415 [email protected]

Lumarque Grald GTAPF 223-5023 [email protected]

Buton Blanc - 256-5096

Eddy Sterling LL 257-6357 [email protected]

Andrelita Blanc

Dorcan Neptune

Lexima Anne-Robert

Danel Anne Micheline 286-9628

Chantale Auguste OJR 512-6126 [email protected]

Benaja Antoine LKMPD 550-0763 [email protected]

Abner Sauver LKMPD

Gerline Decembre ` [email protected]

Elyse Vaillant LEMIEL 114-4200 [email protected]

Millienne Angervil LKMPD 554-8813 [email protected]

Vana Edmond

Antonal Mortin CHANDEL 550-9069 [email protected]

Heguel Msidor [email protected]

Erik Badger

Steven Werlin

Dale Stitt Jouney Info freedom [email protected]

Robert Cajuste LKMPD 511-3426 [email protected]

Enel Angervil LKMPD 512-1526


TheExperimentWiki | RecentChanges | Preferences | Search | HowToUseWiki | TheExperiment
Edit text of this page | View other revisions
Last edited June 28, 2003 6:04 pm USA Pacific Time (diff)
Search: